Direct naar content

Slimmer organiseren, hanteerbare werkdruk

Praktijkverhalen 8 maart 2019

Passend Onderwijs zorgt voor een hoge werkdruk. Voor veel leraren is het ondoenlijk om iedere leerling voldoende aandacht te geven als ze steeds ordeproblemen moeten oplossen vanwege kinderen met gedragsproblemen. Sandra Kamphorst, leraar op basisschool Gummarus in Steenbergen, vertelt hoe haar team hiermee omgaat.

Veranderingen doorvoeren

‘Werkdruk heeft op onze school continu aandacht. Als er werkdruk wordt ervaren, proberen we er samen achter te komen waar dat aan ligt. Enkele jaren geleden nam de adjunct-directeur het stokje over van onze toenmalige directeur. Dat bleek een natuurlijk moment om een aantal organisatieveranderingen door te voeren, waarin de werkdruk uiteraard werd meegenomen.’

Wat is jullie aanpak?

Wij zijn ervan overtuigd dat autonomie voor de leraar een sleutelrol vervult bij het ervaren van werkdruk. Daarom kijken we voortdurend kritisch naar onze organisatie. Na de directiewissel besloten we om de functie van adjunct-directeur niet meer in te vullen. Zo creëerden we meer financiële lucht. Uiteraard betekende het wel dat we bepaalde zaken nu zelf moesten aanpakken. Studiedagen vullen we nu bijvoorbeeld vaak vanuit het team in.’

We besloten de functie van adjunct-directeur te schrappen
RK Basisschool Gummarus, Steenbergen
Sandra Kamphorst, docent

Niet meer ‘omdat het hoort

‘Verder zijn we gestopt met het maken van groepsplannen ‘omdat dat dat zo hoort’. In plaats daarvan proberen we de ontwikkeling van onze leerlingen zo efficiënt mogelijk bij te houden. Ook hebben we een parttime administratieve kracht, die ons twee ochtenden per week administratieve zaken uit handen neemt. De werkdrukgelden hebben we besteed aan een parttime leraar en een parttime vakleraar gym.’

Wat zijn de resultaten?

‘Door het schrappen van de adjunct-functie en het verdelen van die taken, is de professionaliteit van de leraren gegroeid. De betrokkenheid is groter geworden; teamleden voelen zich autonomer en medeverantwoordelijk voor het beleid. Nu we geen groepsplannen meer maken en een parttime administratief medewerker hebben, is de administratieve werkdruk verlaagd. De vakleraar gym levert ons per groep één gymles tijd op voor andere zaken. We kunnen die tijd efficiënt inzetten omdat onze gymzaal bij school is en er geen extra reistijd bij komt kijken. Dankzij de extra leraar kunnen we kinderen met leerachterstanden beter helpen. Het gemiddeld aantal handen per leerling is iets verhoogd.’

Tips

Ten slotte enkele tips van Sandra.

  • ‘Inventariseer waar de werkdruk écht zit en maak dit bespreekbaar binnen je team. Vraag je bijvoorbeeld af: is geld de enige oplossing, of kunnen we zaken zodanig organiseren dat er ruimte ontstaat?
  • Houd niet per se vast aan administratie ‘omdat we dat nu eenmaal zo doen’. Ga na wat écht nodig is.
  • Steek je licht op bij andere scholen. Wat doen zij om de werkdruk hanteerbaar te maken? Een tekort aan invalleraren los je niet op met een potje geld, dat vraagt om een structurele aanpak van bovenaf. Intussen moet je wel roeien met de riemen die je hebt, voor zowel de leerlingen als de leraren.’