Direct naar content

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Praktijkverhalen 16 augustus 2018

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

Het is niet meer vanzelfsprekend dat beginnende leerkrachten zijn opgeleid voor bewegingsonderwijs. De pabo biedt bewegingsonderwijs niet langer aan en leerkrachten moeten hiervoor een post-hbo-opleiding volgen. Het schoolbestuur van de Columbusschool wilde graag de kwaliteit van het bewegingsonderwijs kunnen garanderen en besloot daarom in 2006 te investeren in vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

We hebben nu een uur per week over om aan andere taken te besteden
Columbusschool ASG, Almere
Wiebe Faber, vakleerkracht bewegingsonderwijs

Wat is jullie aanpak?

De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. De groepsleerkracht brengt zijn of haar klas naar de gymles en geeft een korte overdracht aan de vakleerkracht. Daarna neemt de vakleerkracht de klas over en heeft de groepsleerkracht de tijd om andere taken op te pakken. Zoals:

  • lessen voorbereiden
  • rapporten schrijven
  • gesprekken met IB’ers

Wat zijn de resultaten?

  • De leerkrachten hebben iedere week onder schooltijd 60 minuten over waarin ze zich op andere taken kunnen richten. Daardoor hoeven ze voor en na schooltijd minder taken op te pakken.
  • De leerkrachten hoeven zelf geen bewegingsonderwijs meer te geven en dat scheelt voorbereidingsuren. Ze kunnen zich zo meer focussen op de inhoud van andere lessen.

Tips

  1. De vakleerkracht valt onder de cao-po en heeft ook taakuren voor andere activiteiten. Laat de vakleerkracht die uren besteden aan activiteiten waar hij vanuit zijn expertise een goede bijdrage aan kan leveren, zoals de voorbereiding van de avondvierdaagse, sportdagen en schoolkampen. De andere leerkrachten zijn daardoor minder tijd kwijt aan de voorbereiding van deze activiteiten.
  2. De kosten van een vakleerkracht zijn gelijk aan die van een groepsleerkracht. De vakleerkracht komt bovenop de formatie. Wil je als school bijvoorbeeld een vakleerkracht voor 2 dagen, dan kost dat 0,4 fte.
  3. Zorg dat het aannemen van een vakleerkracht past in de bredere visie van je school. Bijvoorbeeld: je wilt investeren in bewegingsonderwijs én je wilt een bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk. Rooster rapportvoorbesprekingen tussen de groepsleerkracht en de IB’er in tijdens de gymlessen. Zo hoeven de leerkrachten deze besprekingen niet buiten de normale lestijden te houden.

Inspirerende Praktijkverhalen Werkdrukakkoord 1-1