Direct naar content

‘We lossen het als team nu samen op’

Praktijkverhalen 17 november 2022

De Carolusschool in Den Haag nam eind 2021 deel aan de pilot ‘Deeltijd in het Onderwijs’ van de Stichting Lucas Onderwijs. Het resultaat: concrete urenuitbreidingen én meer openheid binnen het team.

Op het moment dat directeur Erika Kraai van de Haagse Carolusschool de vraag kreeg of haar school wilde meewerken aan de pilot Deeltijd in het Onderwijs (zie ook het kader onderaan), twijfelde ze wel. ‘Er ligt als school vaak al behoorlijk veel op je bordje. Dus mijn eerste gedachte was: komt dit er ook nog bij? Als je meedoet aan zo’n pilot, moet je er wel de tijd voor nemen.’

Goede gesprek

Uiteindelijk besloot de school tóch deel te nemen, vertelt Erika. ‘Voor mijn gevoel waren we namelijk al goed bezig als het gaat om het goede gesprek over zaken als deeltijdwerken en urenuitbreiding. Dat wilde ik graag ook aan de buitenwereld laten zien.’

Al snel bleek dat ‘goede gesprek’ toch minder goed dan Erika vooraf had ingeschat, lacht ze. ‘Je kunt als schoolleider nog zo vaak roepen dat ‘alles’ bespreekbaar is, medewerkers ervaren vaak tóch een drempel. Dat merkten we toen we tijdens een zogenoemde dialoogsessie het gesprek met elkaar aangingen, onder leiding van iemand van de organiserende stichting Het Potentieel Pakken. Sommige medewerkers hadden bepaalde wensen, maar ze waren ervan uitgegaan dat die toch niet ingevuld zouden kunnen worden. Daardoor hadden ze die wensen nooit eerder ter sprake gebracht. Voor mij was dat wel een echte eyeopener.’

Vakanties plannen

Dat was meteen ook de grote winst, vervolgt Erika. ‘Door de pilot werden dingen opeens wél bespreekbaar. Zo was er een collega die bijna met pensioen ging. Ze wilde op zich nog wel een jaar doorwerken, maar ze wilde ook graag buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen met haar al gepensioneerde man. Ze was ervan uitgegaan dat deze wens toch niet ingewilligd kon worden. En dus had ze ‘m ook niet eerder kenbaar gemaakt. Dankzij de pilot zijn we er qua rooster nu tóch samen uitgekomen. Daardoor kan zij nu buiten de schoolvakanties op vakantie. En hebben wij nog een extra jaar de beschikking over een bekwame leerkracht.’

Onderwijsassistent inzetten

Een andere leraar wilde graag een extra dag werken, maar liep er tegenaan dat ze die dag haar kind naar de opvang moest brengen. Daardoor zou ze pas om negen uur kunnen beginnen. Erika: ‘Ook zij ging ervan uit dat het dan sowieso niet zou lukken. Maar ook dit hebben we nu opgelost. Op de dag dat ze extra wil werken, vangt een onderwijsassistent haar kleutergroep om half negen een halfuurtje op door buiten te gaan spelen met ze. Dat blijkt in de praktijk prima te werken.’

‘We lossen het samen op’

Onder de streep heeft de pilot niet alleen geleid tot concrete urenuitbreidingen, maar vooral ook tot meer openheid en een betere sfeer, benadrukt Erika. ‘Medewerkers hebben gezien dat alles in principe bespreekbaar en vaak ook oplosbaar is. Er wordt meer gepraat vanuit de gedachte: we lossen het als team samen op.’

‘We hebben als team afgesproken dat we nu na de kerstvakantie structureel met elkaar in gesprek gaan over de formatie voor het komende schooljaar. Zou je eventueel meer willen werken? Welke mogelijkheden zijn er? En hoe kunnen we eventuele belemmeringen samen oplossen? Ik kan niet garanderen dat elke wens kan worden ingewilligd. Maar het gesprek over dit soort zaken heeft door de pilot nu in elk geval een structurele plek op de agenda gekregen. En dat is pure winst.’

De pilot in het kort

De pilot ‘Deeltijd in het Onderwijs’ vond plaats tussen september en december 2021 op vier ‘proeftuinscholen’ van Lucas Onderwijs. Op elke school vond een dialoogsessie plaats. Tijdens deze sessie ging een deel van het lerarenteam met elkaar het gesprek aan over hun motivaties, de werk-privébalans en het thema urenuitbreiding. Na de dialoogsessie ontving elke leraar een zorgvuldig samengesteld informatiepakket, met daarin antwoorden op veelgestelde vragen rondom urenuitbreiding. Ten slotte konden leraren met interesse in urenuitbreiding vervolgens een een-op-een gesprek aanvragen bij hun schoolleider. Meer weten? Lees dan het uitgebreide praktijkverhaal over de pilot.