Direct naar content

Werken met een digitale leeromgeving

Praktijkverhalen 20 augustus 2018

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

Vijf jaar geleden waren er twee groepen met een groot niveauverschil tussen leerlingen. Dit gaf onrust bij leerlingen en werkdruk bij de leerkrachten. Als pilot gingen we in deze groepen werken met een digitaal onderwijsplatform waarbij leerlingen op tablets werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. Dit bracht de rust terug in de klas.

De digitale onderwijsomgeving zorgt voor de tijdswinst en meer ruimte voor maatwerk.
ICBS De Trampoline, Leidschendam
Peter Dijkstra, groepsleerkracht groep 6

Wat is jullie aanpak?

In de groepen 4 tot en met 8 werken nu alle leerlingen via tablets in de digitale leerlingomgeving. We hoeven geen lesboeken en werkboeken meer aan te schaffen, al onze lesmethodes zitten in het onderwijsplatform. Wel betalen we €100 per leerling per jaar voor het digitale pakket en €150 borg per tablet. Daarmee is gegarandeerd dat we bij een defecte tablet een nieuw exemplaar krijgen.

Wat zijn de resultaten?

  • Leerkrachten kunnen meer maatwerk leveren doordat via het dashboard eenvoudig is te volgen hoe en in welk tempo de leerlingen hun werk doen.
  • Werken via het digitale platform levert leerkrachten tijdwinst op omdat ze veel minder nakijkwerk hebben.
  • Leerlingen kunnen op hun eigen niveau aan de slag, waardoor ze uitgedaagd worden en meer gemotiveerd zijn. Ze zien ook meteen de resultaten van gemaakte oefeningen.
  • Leerlingen werken aan duidelijke leerdoelen, waardoor ze zich goed kunnen voorbereiden op hun toets. Het werkpakket biedt de mogelijkheid te groeien naar het streefniveau van hun individuele doelen.

Tips

  1. Laat de lesmethodes los. Begin met de compacte versie van de eigen methode, zodat er meer ruimte ontstaat voor adaptief werk. Een volgende stap is de methode helemaal los te laten en de leerdoelen van SLO als uitgangspunt te nemen voor de lessen.
  2. Probeer zo min mogelijk klassikaal les te geven. Deel de lessen op in blokken: geef eerst een korte klassikale instructie en laat de leerlingen daarna aan de slag gaan. Ondertussen kun je adaptief instructie geven aan leerlingen die dat nodig hebben.
  3. Kijk in de digitale leeromgeving wat het niveau is van de leerlingen en sluit daarbij aan in je instructie.
  4. Als je ICT gebruikt in de klas, hoef je als leerkracht echt niet alles zelf te weten. Maak gebruik van de ICT-kennis van collega’s en vraag gerust leerlingen of ze kunnen helpen