Duidelijkheid zorgt voor rust

We spreken als team nu meer dezelfde taal

Openbare Daltonschool ’t Palet, Leusden
Esther Dubbeld, leerkracht/onderbouwcoördinator
Portretfoto Esther Dubbeld
Foto door Carola Willemsen

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

  1. We misten als school focus. De zaken die we écht belangrijk vinden – Daltononderwijs, Kanjertraining – dreigden onder te sneeuwen doordat we te veel bezig waren met randzaken. Collega’s ervoeren veel werkdruk door de vele zaken die er – naast het voor de klas staan – bij komen, zoals ouderavonden, vergaderingen, en ouders die mailen op zaterdagavond. Ook raakte de pauze versnipperd door het continurooster, waardoor collega’s elkaar niet meer standaard tegenkwamen voor overleg.
  2. Tijdgebrek was een ander issue. Mensen kwamen in de knel zodra collega’s wegvallen door ziekte; de organisatie van zaken als de Sinterklaasviering komen dan al snel op de schouders van één iemand terecht. Verder bleek gym, inclusief opbouwen en opruimen, qua tijd een groot struikelblok.

Wat is jullie aanpak?

Om weer meer focus te krijgen, staat Dalton tijdens vergaderingen nu standaard als onderwerp op de agenda. Ook organiseerden we een studiedag rondom de Kanjertraining. Een aantal vergaderingen hebben we geschrapt omdat ze niet per se nodig bleken. Ook besloten we om ze niet meteen na de laatste les in te plannen, zodat collega’s eerst hun lokaal op orde kunnen brengen. Verder kregen leraren meer ruimte om hun eigen planning te maken voor ouderavonden. Ook stelden we een communicatieplan op. Whatsapp gebruiken we alleen nog voor privézaken; voor professionele vragen aan het hele team gebruiken we de app Parro en e-mail. Ook hebben we duidelijk gecommuniceerd richting ouders dat we mail alleen nog tijdens kantooruren beantwoorden.

Om tijdswinst te boeken, hebben we in de kleutergroepen nu één uur per dag extra ondersteuning door pedagogisch medewerkers. Ook zijn er collega’s vrijgeroosterd voor remedial teaching. Verder hebben we nu voor twee dagen een gymdocent aangenomen én zijn er per groep twee dagen vrijgemaakt als administratiedag. Ten slotte hebben we de regel ingevoerd dat leerlingen niet meer álle leraren trakteren als ze jarig zijn; zeker na vakanties werkte die stroom aan trakterende kinderen verstorend.

Wat zijn de resultaten

  • Door de herwonnen focus op Dalton en Kanjertraining spreken we als team nu meer dezelfde taal.
  • De ouderavonden zijn beter gespreid. En wat blijkt: als je maar ver van tevoren plant, blijken veel ouders ook ’s middags te kunnen.
  • Door de extra handen en het schrappen van onnodige vergaderingen, houden leraren meer tijd over voor andere dingen. Zoals het voorbereiden van ‘leuke’ lessen die de leerlingen iets extra’s bieden.
  • Er is meer duidelijkheid over wat ouders van de leraar mogen verwachten qua communicatie.

Tips

  1. Praat met elkaar! Het met elkaar hebben over werkdruk geeft vaak al verlichting.
  2. Betere afspraken en meer duidelijkheid leveren vaak al veel winst op; werkdrukverlaging draait ook om slimmer organiseren.
  3. Zoek de verbinding met organisaties in je buurt. De mensen van de BSO bleken maar al te graag bereid om ’s ochtends bij te springen in de kleuterklassen.
  4. Geef leraren meer eigenaarschap, bijvoorbeeld bij het inplannen van oudergesprekken.
Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.