Niet te veel leerlingen in de klas

Halverwege het schooljaar starten we een extra kleutergroep.

Basisschool het Mozaïek, Alphen aan den Rijn
Annelies van Delden en Karin Bakker, beiden directeur

Wat was de aanleiding voor de maatregelen?

De lokalen in het Mozaïek zijn eigenlijk gebouwd op klassen van 24 leerlingen. In een in 2017 gehouden enquête gaven leerkrachten aan dat ze het liefst maximaal 25 leerlingen in de klas hebben. In de praktijk zijn dit er al snel meer. Het Mozaïek is een groeiende school in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen. Door verhuizingen komen er regelmatig nieuwe leerlingen bij in de loop van het schooljaar. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn er op onze school meer leerlingen die extra zorg nodig hebben. Hoe groter de klassen en hoe meer zorgleerlingen, hoe hoger de werkdruk voor de leerkrachten.

Wat is jullie aanpak?

  • Vooral in de kleuterklassen groeit het aantal leerlingen snel. Om de klassen niet te groot te maken, houden we formatiegeld apart. Daarmee kunnen we halverwege het schooljaar een extra kleutergroep starten. Hiervoor geven we een beginnende leerkracht een tijdelijk contract. Omdat het niet om een volledig schooljaar gaat, kost ons dit 0,5 fte.
  • In de andere groepen roosteren we de leerkrachten af en toe uit, zodat ze onder schooltijd tijd hebben om oudergesprekken te voeren, kindgesprekken te houden of administratie bij te werken. Het aantal uitgeroosterde dagen is afhankelijk van de werktijdfactor; bij een fulltimer gaat het om 1 dag per maand. Deze maatregel kost ons 0,5 fte. De leerkrachten die meer wilden werken, nemen deze uren waar in een tijdelijke benoeming.

Wat zijn de resultaten?

  • De kleutergroepen worden niet te groot.
  • Het ziekteverzuim op onze school is heel laag.
  • De leerkrachten zijn heel betrokken en doen hun werk met plezier

Tips

  1. Houd formatiegeld apart, zodat je dat later in het schooljaar kunt gebruiken als de klassen te groot worden.
  2. Wordt een klas toch te groot, rooster de leerkracht dan een paar dagen uit, zodat hij of zij meer tijd heeft voor het extra werk veroorzaakt door de extra leerlingen.
  3. Leerkrachten zijn misschien minder enthousiast over het idee hun klas een aantal dagen los te laten. Laat je als school daar niet door weerhouden, maar bied leerkrachten de kans zelf te ervaren hoe de uitgeroosterde uren hen helpen.
  4. Ga het gesprek met het bestuur aan over tijdelijke benoemingen voor extra klassen of voor de uren waarin leerkrachten worden uitgeroosterd.
Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.