Aan de slag met professionele ontwikkeling via de RAP

In het kader van de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) konden schoolbesturen subsidie aanvragen om samen in de regio personeelstekorten aan te pakken. Onder de programmalijn ‘Behoud’ behoorde professionele ontwikkeling tot een van de thema’s waar gezamenlijke inzet op mogelijk was. In totaal zijn er 42 RAP-aanvragen vanuit het primair onderwijs toegekend. In 37 van deze aanvragen zijn concrete activiteiten opgenomen gericht op professionele ontwikkeling.