De (arbeidsmarkt)positie van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in het primair onderwijs

Onderwijsassistenten en lerarenondersteuners zijn de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen op scholen. Meer kennis over een duurzame inzet van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners is daardoor gewenst. Daarom heeft het Arbeidsmarktplatform PO een verkenning uitgevoerd naar de inzet van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in het primair onderwijs.