Diversiteit in de top en bij leraren in het po

Recent wordt er meer aandacht besteed aan diversiteit aan de top bij (semi-)publieke organisaties. Deze blijven in het algemeen achter bij de diversiteitsontwikkeling in het bedrijfsleven. Voor het primair onderwijs wil ook het Arbeidsmarktplatform PO diversiteitsbeleid hoger op de agenda zetten. Dit vindt zijn grondslag in deze literatuurstudie die de aanzet is tot verdere activiteiten.