Diversiteit in het po: Verkenning van de diverse samenstelling van personeel, bestuur en toezicht in het po

De samenleving wordt steeds diverser. Het is belangrijk om deze diversiteit terug te zien in het personeelsbestand van het (speciaal) basisonderwijs. Zo wordt de school een betere afspiegeling van de samenleving. Deze verkenning geeft een beeld van de huidige inspanningen rond de samenstelling van personeel, bestuur en toezicht in het primair onderwijs.