Factsheet Evaluatie ‘Kom kijken in de klas’

Kom kijken in de klas’ is een project waarin leraren hun professionele vaardigheden versterken door lesobservaties en coaching. De aanpak stimuleert een open leercultuur waarin leraren ermee vertrouwd raken om bij elkaar in de klas te kijken, elkaar feedback te geven en elkaar te helpen. In deze factsheet brengen we de opbrengsten, succesfactoren en belemmeringen in kaart.