Factsheet Regionale aanpak lerarentekort in het primair onderwijs

Schoolbesturen uit het po en vo kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen waarin staat beschreven welke actviteiten zij willen ondernemen om het lerarentekort aan te pakken. Ook het mbo kan hierbij aansluiten. Deze factsheet geef een overzicht van de 18 aanvragen uit het po die tot 2019 zijn toegekend.