Handreiking Aan de slag voor de klas!

Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor? In de handreiking Aan de slag voor de klas! hebben het Arbeidsmarktplatform PO en Voion de verschillende fases van de carrièreswitch uitgewerkt.