Infographic Wendbaar zijn, wendbaar blijven

In hoeverre is er sprake van een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur op scholen in het primair onderwijs? In deze infographic vind je de belangrijkste uitkomsten van de verkenning Wendbaar zijn, wendbaar blijven.