Inspiratieboek PO 2020

Leren van en met elkaar: dat is het doel van het Inspiratieboek PO. In deze publicatie vind je inspirerende praktijkverhalen. Bekijk ook de tips en adviezen voor het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en het beroepsimago. Een publicatie speciaal voor scholen en schoolbesturen die zich graag laten inspireren.