RAP verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

Het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hebben in 2021 een gezamenlijke verkenning gedaan naar samenwerkingsverbanden in de regio. Met als doel om na te gaan of en, zo ja, hoe de RAP-regio’s bij de aanpak van het personeelstekort samenwerken met andere samenwerkingsverbanden in de regio.