Startende leraren in coronatijd: verkenning van begeleiding van startende leraren in het po en de gevolgen van de coronacrisis

Om startende leraren duurzaam voor het onderwijs te behouden is het belangrijk dat ze goede begeleiding krijgen. Deze verkenning geeft inzicht in de manier waarop de
begeleiding van startende leraren is ingericht en hoe het wordt gewaardeerd.