SWOT-analyse: De januskop van de onderwijsarbeidmarkt

De arbeidsmarkt in het onderwijs kent sterkte en zwakke punten om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. In dit artikel schetsen we een beeld voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs