Verkenning Ervaringen met zij-instroom 360 graden

Hoe meer zij-instromers voor de klas, hoe meer het lerarentekort daalt. Dat is de gedachte achter de subsidie waarmee samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs in 2017 en 2018 zijn gestimuleerd om meer zij-instromers in dienst te nemen. In deze publicatie delen we de ervaringen uit elf zij-instroomprojecten die dankzij de subsidie van start gingen. Welke inzichten en tips leveren deze projecten op?