Verkenning Tevreden werken in het primair onderwijs?

Werkdruk en personeelsbehoud zijn actuele thema’s voor het primair onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid, ervaren werkdruk en vertrekintentie onder medewerkers in het primair onderwijs, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een onderzoek uit laten voeren naar de samenhang tussen deze aspecten.