Verkenning Van vakdocent vo naar bevoegd leraar po

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning uitgevoerd naar het aantal bevoegde vakdocenten in het voortgezet onderwijs dat niet werkzaam is in het vo en ook niet in het primair onderwijs. Dit is de zogeheten stille reserve. De verkenning richt zich specifiek op de kunstvakken en lichamelijke opvoeding (LO).