Verkenning Vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs

Het lerarentekort in het primair onderwijs neemt de komende jaren fors in omvang toe. Dit tekort maakt het voor scholen in de sector steeds belangrijker om zittende leraren te binden en te boeien, maar ook om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leraren. Deze verkenning geeft inzicht in de vertrekredenen van leraren.