Verkenning Wendbaar zijn, wendbaar blijven

Om meer zicht te krijgen op de leer- en inzetbaarheidscultuur in het primair onderwijs, heeft het Arbeidsmarktplatform PO in kaart laten brengen in hoeverre op scholen in de sector sprake is van een sterke leer- en inzetbaarheidscultuur. In dit rapport vind je de uitkomsten van dit onderzoek.