Verkenning werken van regionale loketten

Het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hebben in 2021 een gezamenlijke verkenning gedaan naar de werking van de regionale loketten.