Verkenning Zij-instroom en regionale samenwerking

Het primair onderwijs kampt met een lerarentekort. Een van de mogelijke oplossingen is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten die zij-instroom bevorderen. Hier vind je de eerste opbrengsten en ervaringen