Werven en behouden van schoolleiders

Het primair onderwijs kampt naast het lerarentekort ook met een tekort aan schoolleiders. Mede dankzij een aanstaande golf van pensioneringen is de verwachting bovendien dat het schoolleiderstekort de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Wat zijn kansrijke initiatieven om schoolleiders te werven en te behouden? Met de verkenning Werven en behouden van schoolleiders brengt het Arbeidsmarktplatform PO deze initiatieven in beeld.