Regionale samenwerking

Samenwerken met andere schoolbesturen biedt kansen om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Dat blijkt als schoolbesturen in de regio te maken krijgen met wijziging in wet- en regelgeving zoals de Wwz (vervangingsvraagstukken) of met schommelingen in de vraag en aanbod van leraren. Vaak juist op een moment dat de arbeidsmarkt knelt. Het verduurzamen van de samenwerking in een regio kan vruchten afwerpen. Het Arbeidsmarktplatform PO biedt ondersteuning bij regionale samenwerking.

Advies, analyse, kennis en voorbeelden

De ondersteuning van regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO bij regionale samenwerkingsinitiatieven bestaat uit:

  • Advies en analyse van de arbeidsmarkt binnen de regio: regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO beschikken over een netwerk en recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • Meedenken en praktische ondersteuning bij de keuze voor een aanpak: onze regioadviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het lerarentekort in de regio.

Schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen ook advies vragen bij het opzetten van regionale samenwerking.  Dit kan bijdragen aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken, zoals vraag naar vervangers, lerarentekort of behoefte aan gespecialiseerd personeel.

Overzicht samenwerkende schoolbesturen

Er zijn regionale transfercentra en andere samenwerkingsvormen in kaart gebracht. Regionale transfercentra zijn ontstaan vanuit het sectorplan PO. Benieuwd welke schoolbesturen regionaal samenwerking zochten voor het project PO voor de Regio (2017-2018)? Bekijk dan de landkaart van de verschillende samenwerkingsvormen.