Subsidieregeling Extra hulp voor de klas verlengd

In het Nationaal Programma Onderwijs is voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas nogmaals 210 miljoen beschikbaar gesteld voor het po, vo en mbo. Voor het primair onderwijs gaat het om een bedrag van 102 miljoen euro, met een maximum van 72 euro per leerling. Via deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De aanvraagperiode van de subsidie start per 1 mei.

een pot met een plantje en muntgeld met daarop de tekst education

Scholen kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor het benoemen van leraren, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Daarnaast kunnen zij het geld ook gebruiken om studenten in te zetten of de taken van leraren en schoolleiders te verlichten.

Procedure

Scholen kunnen de subsidie aanvragen via de aanvraagtool bij Dus-i. De aanvraagperiode loopt van 1 mei tot en met 1 juni 2021 en verloopt net als de vorige keer via de penvoerder van de RAP-regio waarin de school zich bevindt. Voor scholen die eerder een aanvraag hebben ingediend voor het eerste tijdvak, stelt Dus-i een aanvraagformulier beschikbaar. Hierin zijn vooraf zoveel mogelijk gegevens uit het eerste tijdvak van deze regeling ingevuld. De penvoerder ontvangt deze en geeft op het aanvraagformulier aan of de gegevens kloppen. Indien noodzakelijk kun je deze vooraf ingevulde gegevens wijzigen of aanvullen.

Subsidieaanvraag indienen?

In de subsidieregeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen. Regio’s kunnen tot en met 1 juni 2021 een aanvraag indienen via dus-i.nl/subsidies. Uiterlijk 31 augustus worden de middelen aan de regio’s uitgekeerd. De eisen voor het indienen van een aanvraag bekijken? Ga naar dus-i.nl/subsidies.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van DUS-I. Hier vind je ook antwoorden op de meeste gestelde vragen: Q&A. Of stel je vraag via ehk@minvws.nl.