Direct naar content

Arbeidsmarktontwikkelingen

Het Arbeidsmarktplatform PO zet zich in voor een evenwichtige arbeidsmarkt van het primair onderwijs. Dat doen we door de huidige arbeidsmarkt in kaart te brengen en inzicht te bieden in landelijke trends en ontwikkelingen.

De landelijke arbeidsmarkt in beeld

Het beste onderwijs voor ieder kind begint bij een evenwichtige en aantrekkelijke arbeidsmarkt

Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de aard en omvang van uitdagingen in het primair onderwijs, zodat je hier als schoolorganisatie op in kan spelen. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, instroom vanaf de pabo, een veranderende personeelssamenstelling, regionale samenwerking, nieuwkomersonderwijs en de toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie.

De informatie die het Arbeidsmarktplatform PO over de landelijke arbeidsmarkt publiceert, helpt schoolleiders, beleidsmedewerkers en bestuurders om strategisch (personeels)beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Nu en in de toekomst.