Beroepstrots

Beroepstrots gaat over vakmanschap en de vreugde die aan het vak ontleend wordt. Het belang van het beroep, wat je ermee bereikt en met wie je dit doet, de waardering door jezelf en de maatschappij, de omstandigheden waaronder je dit uitvoert en hoe je jezelf erin kwijt kunt zijn hier onderdeel van. Voor alle werkenden geldt dat plezier in je werk en het voelen van passie en enthousiasme een gevoel van voldoening geeft. Trots is daarbij een voorwaarde: als je niet trots bent kun je geen goede resultaten bereiken. Erkenning en waardering, van leerlingen, ouders, leidinggevenden en collega’s krijgen helpt bij het bezighouden met de vorming van de toekomstige generatie.