Beroepstrots

Beroepstrots is een breed begrip. Het gaat over hoe tevreden leraren zijn met hun baan, hoeveel plezier ze er aan beleven. Maar het gaat ook over vakmanschap, het belang van het beroep, wat je ermee bereikt en met wie je dit doet, de waardering door jezelf en de maatschappij en over de omstandigheden waaronder je je vak uitvoert. Plezier in je werk en het voelen van passie en enthousiasme geeft een gevoel van voldoening. Trots is daarbij een voorwaarde: als je niet trots bent kun je geen goede resultaten bereiken met je leerlingen. Erkenning en waardering, van leerlingen, ouders, leidinggevenden en collega’s krijgen, helpt bij het bezighouden met de vorming van de toekomstige generatie.

Voor de klas ermee

Met de campagne ‘Je bent er voor de klas’ willen we jongeren laten zien dat het vak van leraar er toe doet en dat je er trots op kunt zijn.

Het Arbeidsmarktplatform voerde al eerder campagnes uit om het vak van leraar positief onder de aandacht te brengen: