Innovatie

Naast de vergaande ontwikkelingen op ICT-gebied innoveren schoolorganisaties ook op andere gebieden: sommige scholen combineren onderwijs en kinderopvang, anderen incorporeren het vervolgonderwijs, sommigen flexibiliseren hun openingstijden en vakanties. Deze ontwikkelingen roepen fundamentele vragen op over de rol, taken, kennis en kunde van de mensen die werken in deze moderne schoolorganisaties. Welke rollen zijn er in de moderne schoolorganisatie? Wie heeft welke kennis nodig? Hoe houdt de schoolorganisatie de kennis van zijn mensen actueel? Hoe werkt de leraar in zo’n schoolorganisatie aan kennisoverdracht? Welke rol speelt de schoolleider/directeur?

Webinar, Is jouw school klaar voor de toekomst?

Belemmeringen

Hoewel er behoefte is aan innovatie in het primair onderwijs, komt het toch vaak moeizaam tot stand. Belemmeringen als wet- en regelgeving, een gebrek aan financiën, geen goede analyse vooraf of onvoldoende steun van het bestuur en ouders spelen hierbij een rol.

Onderzoek naar belemmeringen voor innovatie

Zorg dat schoolbesturen zelf onderzoeksmiddelen kunnen inzetten om eigen, authentieke innovatie te bevorderen. Dit is een van de adviezen uit het onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoek brengt de belemmeringen voor innovatie op scholen in kaart en laat ook zien hoe de overheid duurzame innovatie kan ondersteunen en bevorderen. Het rapport ‘Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs’ is te downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Anders organiseren

De onderwijswereld van morgen is niet hetzelfde als die van vandaag. Niet alleen de inhoud van het onderwijs verandert, maar ook de manier van leren en lesgeven. De veranderingen variëren van doorlopende leerlijnen tot de inzet van ICT. Op onze pagina Anders Organiseren vind je publicaties, praktijkvoorbeelden en handreikingen om te helpen bij onderwijsverandering en innovatie.

Anders organiseren van onderwijs Rapport Anders leren, anders werken
Rapport Anders leren, anders werken
Rapport Anders leren, anders werken (1)