Innovatie

De omgeving waarin het onderwijs actief is, is constant in beweging. Met de inzet van onderwijsinnovaties kunnen scholen inspelen op veranderingen om het werk van het personeel beter in te richten en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Scholen innoveren met nieuwe onderwijsconcepten en met de inzet van digitale leermiddelen. Deze ontwikkelingen roepen fundamentele vragen op over de rol, taken, kennis en kunde van de mensen die werken in deze moderne schoolorganisaties. Welke rollen zijn er in de moderne schoolorganisatie? Wie heeft welke kennis nodig? Hoe houdt de school de kennis van zijn mensen actueel? En wat is de rol van de schoolleider/directeur?

Webinar, Is jouw school klaar voor de toekomst?

Onderzoek naar belemmeringen voor innovatie

Hoewel er behoefte is aan innovatie in het primair onderwijs, komt het toch vaak moeizaam tot stand. Belemmeringen als wet- en regelgeving, een gebrek aan financiën, geen goede analyse vooraf of onvoldoende steun van het bestuur en ouders spelen hierbij een rol. Zorg dat schoolbesturen beschikken over eigen onderzoeksmiddelen om innovatie te bevorderen. Dit is een van de adviezen uit het onderzoeksrapport ‘Belemmeringen voor innovatie in het basisonderwijs’. Het onderzoek brengt de belemmeringen voor innovatie op scholen in kaart en laat ook zien hoe de overheid duurzame innovatie kan ondersteunen en bevorderen.

Anders organiseren

Het werk op scholen met anders georganiseerd onderwijs vraagt meer flexibiliteit en zorgt ook voor meer loopbaanperspectief. Dit is een van de bevindingen uit rapport ‘Anders leren, anders werken?’, een verkennend onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO. Niet alleen de inhoud van het onderwijs verandert, maar ook de manier van leren en lesgeven. De veranderingen variëren van doorlopende leerlijnen tot de inzet van ICT. Op onze pagina Anders Organiseren vind je publicaties, praktijkvoorbeelden en handreikingen om te helpen bij onderwijsverandering en innovatie.

Regionale samenwerking

Samenwerken met andere schoolbesturen biedt kansen om uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt regionale samenwerking. Een overzicht van de mogelijkheden en samenwerkende schoolbesturen vind je op onze pagina Regionale samenwerking.