Personeelsbeleid (HRM)

Vind jij het lastig om de visie van jouw organisatie te vertalen naar concrete acties en daarbij het personeelsbeleid richting en vorm te geven. Wil jij in jouw school of bestuur de strategische personeelsvraagstukken in beeld te brengen, formatie plannen en prioriteiten bepalen? Hoe kun je als schoolleiding, bestuur, HR-afdelingen en medezeggenschap hierover het gesprek aangaan? Wat zijn de vragen uit de praktijk en hoe geven andere organisaties in het primair onderwijs vorm en inhoud aan het strategisch personeelsbeleid? Hier zijn verschillende oplossingen voor.

Strategische personeelsbeleid begint met de strategische visie, de uitgezette koers voor de toekomst van de organisatie. Hierin komen stappen aan de orde zoals: Op basis van jouw (onderwijs)visie en de ontwikkelingen en vernieuwingen in de komende jaren bepaal je welke consequenties dat heeft voor de samenstelling van het personeel en de competenties van de leraren.

Handreiking strategisch personeelsbeleid
Handreiking strategisch personeelsbeleid

Wat betekent bijvoorbeeld de daling van het aantal leerlingen of wijziging van de regelgeving van de overheid zoals de WWZ, functiemix of passend onderwijs voor de samenstelling van uw team? Strategische personeelsbeleid helpt ook de ambities van jouw school af te stemmen op de behoeften van het team. Past de uitgezette koers bij de groeimogelijkheden van medewerkers? Of zijn er acties nodig op het gebied van professionalisering, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit?

Lerarentekort

Het primair onderwijs kampt met grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten. De instroom van pabostudenten is de afgelopen jaren gedaald. Welke mogelijkheden zijn er om beginnende leerkrachten aan te trekken en te behouden voor het onderwijs? Hoe kan het werk anders worden verdeeld? Hoe kunnen we bevorderen dat personeel van buiten de sector instroomt? Zodat er meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep komt. Hiermee wordt ook de mobiliteit in het po gestimuleerd en de gesloten arbeidsmarkt opengebroken. Bekijk onze pagina waar wij dieper ingaan op het lerarentekort.

Zij-instroom

Meer zij-instromers voor de klas. Dat is een van de vaak genoemde oplossingen om het lerarentekort in het primair onderwijs terug te dringen. Zij-instromers kunnen ook nog eens een verrijking zijn voor jouw school, door de kennis en ervaring die ze meenemen vanuit hun vorige beroep.
Hoe werf je zij-instromers? Welke groepen zij-instromers zijn er en welke begeleiding hebben zij nodig? Welke mogelijkheden zijn er voor hun aanstelling en opleiding? En hoe zit het met bevoegdheid en subsidies? Bekijk onze pagina waar wij dieper ingaan op zij-instroom.

Zij-Instroom 360 graden in beeld
Downloads
Handreiking Strategisch Personeelsbeleid (1)

Hoe vertaal je de strategische visie van de organisatie naar het personeelsbeleid? De handreiking ‘Strategisch personeelsbeleid’ geeft antwoord op deze vraag. Strategisch personeelsbeleid helpt om de ambities van uw school te verwezenlijken en is noodzakelijk om in te kunnen spelen op verschillende interne en externe ontwikkelingen.

Downloads