Banenafspraak

Banenafspraak: werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet en de sociale partners hebben in de Wet banenafspraak vastgelegd dat werkgevers extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De sector primair onderwijs wil voor deze doelgroep in 2023 4.020 extra banen hebben. Hoe doe je dat precies? Welke functies zijn geschikt? Hoe zorg je voor begeleiding? Zijn er ook subsidies of regelingen beschikbaar?

Doelgroep banenafspraak

Wanneer je iemand met een arbeidsbeperking, die opgenomen is in het doelgroepenregister, in dienst hebt of wilt aannemen dan telt deze medewerker mee bij het bepalen van het quotum voor de organisatie. Wil je weten of jouw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? Dan kun je dit via het werkgeversportaal bij het UWV opvragen.

In het Kennisdocument Wet banenafspraak van het Ministerie van SZW vind je de aangepaste wetgeving per 1 juli 2021, de hoofdlijnen van de banenafspraak, de quotumregeling en antwoorden op veel gestelde vragen. De quotumheffing is opgeschort tot 1 januari 2024. Download hier het meest recente kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van het ministerie van SZW.

Maak kennis met Selin en Mark. Zij hebben een arbeidsbeperking en vertellen in dit filmpje ‘Gooi d’r meer actie in!’ van Toezicht Sociaal Domein wat zij graag zouden willen.
Regelingen en voordelenWanneer een medewerker in het doelgroepenregister staat, kan een school gebruik maken van verschillende regelingen en voordelen, zoals:

  • loonkostensubsidie
  • no-riskpolis looncompensatie bij ziekte
  • proefplaatsing
  • jobcoach
  • bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
  • werkplekvoorzieningen

Het Werkgeversservicepunt van het UWV kan ondersteunen bij het gebruik van deze regelingen.

Aan de slag

Hoe maak je werk van de banenafspraak en het quotum voor arbeidsgehandicapten? Hieronder vind je allerlei praktische handreikingen om aan de slag te gaan.

Instrumenten Wet banenafspraak

Voorbeelden, succesfactoren en tips

Het ministerie van OCW, de PO-Raad en Loyalis kennis & consult hebben een onderzoek gepubliceerd over de banenafspraak in het PO. Het onderzoek, ‘Zonder waarde geen plaatsing‘ (oktober 2016) is gebaseerd op een expertmeeting die zij in september 2016 hielden met ervaringsdeskundigen uit het onderwijsveld. Het onderzoek bevat succesfactoren en tips. Als aparte bijlage is een boek samengesteld waarin 14 voorbeelden zijn uitwerkt.

Spoorboekje banenafspraak

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt is er het online ‘Spoorboekje banenafspraak’. Het biedt een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen, inclusief tips hoe je hiervan gebruik kunt maken.

Whitepaper inrichting werkprocessen

In de whitepaper ‘Haal de druk van de klas’ (2017) zijn de bestaande werkprocessen in een basisschool onderzocht. De takenpakketten van leerkrachten en overige disciplines in de basisschool worden in beeld gebracht. Het blijkt dat door bestaande werkprocessen anders in te richten, de werkdruk de leerkracht verlicht kan worden en de school extra banen kan creëren voor mensen die in aanmerking komen voor de Banenafspraak.

Project Baanbrekers

Tot zomer 2021 bood de PO-Raad werkgevers ondersteuning bij het uitvoeren van de banenafspraak. Het project Baanbrekers, een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad, bood praktische ondersteuning om nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De resultaten van dit project zijn gebundeld in de katern Samen Werken Inclusief werkgeverschap in het onderwijs.

In de afgelopen jaren organiseerde Baanbrekers meerdere regionale inspiratiesessies over inclusief werkgeverschap en banenafspraak voor onderwijsbesturen. In de onepager Baanbrekers Inspiratie-sessies lees je hier meer over.  In vervolg op het project Baanbrekers is van uit de Normaalste Zaak een netwerk van onderwijswerkgevers opgericht.

Lerend Netwerk Banenafspraak

Praktijkvoorbeeld functiecreatie

Een school uit Oost-Nederland vertelt hoe zij kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Door het toepassen van functiecreatie hebben zij bewustwording gecreëerd en ontdekt welke taken zij zouden kunnen aanbieden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over functiecreatie of de succesfactoren die een rol spelen bij de Wet banenafspraak? Kijk dan op de pagina met praktijkvoorbeelden of neem contact op met een van onze regioadviseurs.