Toolbox Aan de slag met Diversiteit en Inclusie

Wil jij ook aan de slag met diversiteit en inclusie in jouw team, maar weet je niet waar je moet beginnen? Met deze toolbox werk je stap voor stap naar een diverser en inclusief team. Elke stap bevat verschillende tools waar je mee je samen met jouw team aan de slag kunt gaan met diversiteit en inclusie.

De toolbox is ontwikkeld door het leernetwerk Diversiteit en Inclusie, speciaal voor schoolleiders en HR-beleidsadviseurs en -medewerkers in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO faciliteert dit netwerk met als doel om schoolorganisaties te ondersteunen bij het aanpakken van diversiteit en inclusie.

Stap 1 | Bewustwording en draagvlak creëren

De eerste stap op weg naar een diverse en inclusieve teams is het creëren van draagvlak en bewustwording in de organisatie. Het is essentieel dat alle medewerkers hier volledig achter staan. Hoe? Bijvoorbeeld door diversiteit herhaaldelijk op de agenda te zetten.

Tools bij stap 1

We maken gebruik van verschillende instrumenten, zoals inspirerende voorbeeldvideo’s die als startpunt voor gesprekken kunnen dienen, de Vijf Gouden Regels en het gebruik van dilemma-kaarten. Bovendien zijn we bezig met het ontwikkelen van een handige checklist met aspecten waarop een schoolteam trots kan zijn en die als voorbeeld kunnen dienen voor de rest van de organisatie.

Stap 2 | Ontwikkelen van een visie

Na het leggen van de basis is het tijd om een heldere visie te ontwikkelen en een strategie te formuleren. Dit in samenwerking met het gehele team. Deze visie vormt de basis van alle volgende stappen die je zet.

Tools bij stap 2

Met behulp van instrumenten zoals debatten en droomkaarten bepalen we de gewenste doelen en geven we richting aan het diversiteitsbeleid.

Stap 3 | Strategie formuleren

Na het ontwikkelen van een visie, volgt het formuleren van de strategie. Hierin werk je uit hoe je de visie gaat verwezenlijken. Onderstaande scan helpt bij het uitwerken van een plan:

Stap 4 | Werven en selecteren en inclusief communiceren

Het wervings- en selectieproces vormt een belangrijk onderdeel bij het creëren van een diverser en inclusiever personeelsbestand. Maar hoe trek je een nieuwe doelgroep aan? En hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie niemand uitsluit, zowel intern als extern?

Tools bij stap 4

We maken gebruik van dilemmakaarten en een handige checklist voor het opstellen van vacatureteksten om ervoor te zorgen dat de werving en communicatie op een inclusieve manier verlopen.

Stap 5 | Bewustwording vergroten

Alle genoemde stappen gaan gepaard met bewustwording en is misschien wel hetgeen wat ten grondslag ligt aan het maken van een diversiteitsbeleid. Maak gebruik van de gesprekskaarten en vul de borging kaart in om de bewustwording in jouw organisatie te vergroten.

Stap 6  | (Onverwacht) Verbinding en dialoog faciliteren

  • Volgt nog

Stap 7  | Borging inbouwen: it’s a work in progress

  • Volgt nog

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst in september geven we verder invulling aan deze stappen.

Sluit je ook aan bij het leernetwerk

Wil je meer weten over diversiteitsbeleid in het onderwijs of ben je geïnteresseerd in het delen van kennis en ervaringen met andere professionals? Sluit je dan aan bij het leernetwerk! De volgende bijeenkomst staat gepland op 20 september 2023 in de omgeving van Utrecht. Samen kunnen we werken aan een inclusief onderwijsklimaat.