Subsidie regionale aanpak lerarentekort 

Regionale aanpak personeelstekort primair onderwijs

Het personeelstekort in het primair onderwijs is een groeiend probleem. De onderwijsarbeidsmarkt heeft een regionaal karakter: de omvang van de tekorten en krimp of toename van het aantal leerlingen verschilt sterk per regio. Daarom is regionale samenwerking nodig om het personeelstekort aan te pakken. Met de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort stimuleert het OCW scholen, schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort (RAL).

Subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort

Vanaf 2020 hebben schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair onderwijs, naast de G5, meer dan 40 regio’s gevormd om het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken. Zij kunnen de RAP-subsidie inzetten voor acties die bijvoorbeeld gericht zijn op het begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders. De subsidie kan ook ingezet worden voor acties gericht op het behoud van onderwijspersoneel of op de inzet van regionale strategische personeelsplanning en regionale loketten.

Ook voor het schooljaar 2022-2023 kunnen nieuwe en bestaande regio’s weer subsidie aanvragen.  Lees hier meer informatie over de verlenging van de RAP-subsidie 2022-2023.

Overzicht RAP-regio’s primair onderwijs

Voor het primair onderwijs heeft OCW/DUS-I in 2020 en 2021 aan meer dan 40 regio’s subsidie toegekend. Benieuwd welke regio’s dat zijn? Bekijk voor een overzicht van de RAP-regio’s primair onderwijs deze interactieve kaart. Schoolbesturen die nog niet bij een RAP-regio zijn aangesloten kunnen aansluiting zoeken bij een van de bestaande RAP-regio’s. Schoolbesturen die gevestigd zijn in een gemeente die nog geen deel uitmaakt van een bestaande RAP-regio kunnen een nieuwe regio vormen.

Regio-adviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO

Wil je meer weten over de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort? De regio-adviseurs van Arbeidsmarktplatform PO bieden ondersteuning aan schoolbesturen in het po die aan de slag willen met een gezamenlijke aanpak van het personeelstekort in hun regio.

  • De regio-adviseurs delen kennis op basis van feiten, cijfers, ervaringen en door verkenning van de mogelijkheden. Het Arbeidsmarktplatform PO beschikt over recente (regionale) cijfers, inzichten en analyses.
  • De adviseurs denken vanuit kennis en ervaring mee over een mogelijke aanpak van het personeelstekort in de regio.
  • De adviseurs organiseren kennisdeling en -uitwisseling in en tussen de regio’s, met het oog op slimme, strategische verbindingen tussen regio’s.

Voor meer informatie over ondersteuning bij regionale samenwerking, neem contact op met een van regio-adviseurs.

Onze activiteiten om regionale samenwerking te versterken

Benieuwd naar de activiteiten en projecten van het Arbeidsmarktplatform PO rondom regionale samenwerking? Hieronder een greep uit onze activiteiten en projecten van de afgelopen jaren.

Week van het regionale loket’

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt de regionale aanpak lerarentekort samen met Voion en SOM. In samenwerking met het ministerie van OCW organiseerden we bijvoorbeeld in 2020 ‘De week van het regionale loket’. Elke dag werden er in een online magazine nieuwe praktijkverhalen gedeeld, waarin regio’s vertellen over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. Het magazine staat vol met tips, inspiratieverhalen in de vorm van video en podcast waar je als regio direct mee aan de slag kunt. Bekijk ook de factsheet Inrichten van een regionaal loket.

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden bij de werving en begeleiding van zij-instromers. In diverse pilotprojecten hebben we ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie om schoolbesturen te helpen en te inspireren bij een subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s hiervan leren? Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionale samenwerking 360 graden’.  

In 2019 tekenden diverse onderwijspartijen het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ om medewerkers uit de financiële sector te informeren over carrièremogelijkheden in het onderwijs. Er is onder andere een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, informatiebijeenkomsten georganiseerd en begeleiding geboden aan werknemers die geïnteresseerd waren in een carrièreswitch naar het onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion publiceerden in 2021 de handreiking ‘Aan de slag voor de klas’ waarin de opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant zijn uitwerkt.

Lees wat er nog meer komt kijken bij de werving en inzet van zij-instromers op onze pagina over zij-instroom.

Inspirerende podcastserie over regionale samenwerking

Samen met podcastmaker Tjipcast ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO in 2019 een podcastserie. Hierin vertellen schoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders over hun ervaringen met regionale samenwerking om het personeelstekort in het primair onderwijs aan te pakken. Lees meer en beluister de podcasts.

Scenariomodel PO

Om het personeelstekort succesvol aan te pakken is samenwerking en inzicht in de personeelsbehoefte nodig. In welke functies ontstaat er op de middellange termijn een tekort of juist een overschot? En hoe zit dat bij andere scholen en besturen in de regio? Met het Scenariomodel PO kunnen scholen en besturen samen een regionaal scenario voor strategische personeelsplanning  maken. Het Scenariomodel PO is een online instrument dat schoolorganisaties ondersteunt bij het voeren van het strategisch personeelsbeleid. Met het model kun je zelf leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen. Zo krijg je inzicht in je personeelsbehoefte en financiële ruimte in de toekomst.

Ga naar: www.scenariomodelpo.nl en ga direct aan de slag met regionale strategische personeelsplanning!

Factsheet Regionale aanpak lerarentekort
Factsheet inrichten van een regionaal loket (2)

Hoe richt je een regionaal loket of informatiepunt in om geïnteresseerden in een baan in het onderwijs verder de weg te wijzen in de regio? In de factsheet wordt in een aantal processtappen, tips en opties uit de praktijk gedeeld.

Downloads

Factsheet Regionale aanpak lerarentekort (1)

De subsidie regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om regionale samenwerking te stimuleren bij de aanpak van het lerarentekort. Benieuwd in welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken? Of weten wat de samenwerking schoolbesturen oplevert? In onze factsheet is deze en andere informatie in kaart gebracht.

Downloads

Verslag van Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort (1)

Op 12 november vond het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival werd georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW. De bijeenkomst is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Downloads

Handout OCW subsidieregeling aanpak lerarentekort (1)
Magazine Innovatie in het PO (1)