Regionale samenwerking versterken

Benieuwd naar de activiteiten en projecten van het Arbeidsmarktplatform PO rondom regionale samenwerking? Hieronder een greep uit onze activiteiten en projecten van de afgelopen jaren.

Week van het regionale loket

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt de regionale aanpak lerarentekort samen met Voion en SOM. In samenwerking met het ministerie van OCW organiseerden we bijvoorbeeld in 2020 ‘De week van het regionale loket’. Elke dag werden er in een online magazine nieuwe praktijkverhalen gedeeld, waarin regio’s vertellen over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. Het magazine staat vol met tips, inspiratieverhalen in de vorm van video en podcast waar je als regio direct mee aan de slag kunt. Bekijk ook de factsheet Inrichten van een regionaal loket.

Zij-instroom en regionaal samenwerken

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden bij de werving en begeleiding van zij-instromers. In diverse pilotprojecten hebben we ervaring opgedaan met een gestructureerde aanpak om zij-instromers aan te trekken. De eerste resultaten zijn gebundeld in een publicatie om schoolbesturen te helpen en te inspireren bij een subsidieaanvraag. Welke succesfactoren, voorbeelden van een goede aanpak en belemmeringen signaleren de betrokkenen? In hoeverre hebben de projecten overeenkomsten met elkaar en waarin verschillen ze juist? En wat kunnen schoolbesturen en pabo’s hiervan leren? Download de publicatie ‘Zij-instroom en regionale samenwerking 360 graden’.  

In 2019 tekenden diverse onderwijspartijen het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ om medewerkers uit de financiële sector te informeren over carrièremogelijkheden in het onderwijs. Er is onder andere een informatiepakket opgesteld, een zelftest ontwikkeld, informatiebijeenkomsten georganiseerd en begeleiding geboden aan werknemers die geïnteresseerd waren in een carrièreswitch naar het onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion publiceerden in 2021 de handreiking ‘Aan de slag voor de klas’ waarin de opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant zijn uitwerkt.

Lees wat er nog meer komt kijken bij de werving en inzet van zij-instromers op onze pagina over zij-instroom.

Inspirerende podcastserie over regionale samenwerking

Samen met podcastmaker Tjipcast ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO in 2019 een podcastserie. Hierin vertellen schoolleiders, schoolbestuurders en projectleiders over hun ervaringen met regionale samenwerking om het personeelstekort in het primair onderwijs aan te pakken. Lees meer en beluister de podcasts.

Scenariomodel PO

Om het personeelstekort succesvol aan te pakken is samenwerking en inzicht in de personeelsbehoefte nodig. In welke functies ontstaat er op de middellange termijn een tekort of juist een overschot? En hoe zit dat bij andere scholen en besturen in de regio? Met het Scenariomodel PO kunnen scholen en besturen samen een regionaal scenario voor strategische personeelsplanning  maken. Het Scenariomodel PO is een online instrument dat schoolorganisaties ondersteunt bij het voeren van het strategisch personeelsbeleid. Met het model kun je zelf leerlingenprognoses en formatieramingen berekenen. Zo krijg je inzicht in je personeelsbehoefte en financiële ruimte in de toekomst. Ga naar: www.scenariomodelpo.nl en ga direct aan de slag met regionale strategische personeelsplanning!