Direct naar content

(Strategisch) HRM-beleid

Een strategische inzet van het personeel draagt bij aan de aanpak van het personeelstekort. Het Arbeidsmarktplatform PO zet zich in voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt waarin ruimte is voor innovatieve ideeën en aanpakken, door mensen te binden, te boeien en te behouden voor de schoolorganisatie én de onderwijssector.

Effectief personeelsbeleid ontwikkelen

Inzicht in landelijke én regionale arbeidsmarktontwikkelingen

Om het personeelstekort in het primair onderwijs aan te pakken en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zijn strategische langetermijnplannen nodig. Denk aan het stimuleren van intern talent, actief inzetten op zij-instroom, samenwerken in de regio en meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Dat vraagt om inzicht in landelijke én regionale arbeidsmarktontwikkelingen om hierop in te kunnen spelen.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolorganisaties bij het maken van effectief personeelsbeleid door inzicht te bieden in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met behulp van handige tools en handreikingen. Ook helpen we scholen en besturen bij hun aanpak door aandacht te hebben voor onderwerpen als aantrekkelijke werkomgeving, innovatie, werkdruk en duurzame inzetbaarheid.