Aanpak werkdruk

Grip op werkdruk en werkplezier

Wil je werkdruk aanpakken, dan kijk je naar de hoeveelheid werk, hoe collega’s daarmee omgaan, of mensen op hun plek zitten, of zij hun talenten kunnen inzetten en of zij zich verbonden voelen met de school. In vier stappen krijg je grip op de werkdruk en het werkplezier op jouw school:

Werkdruk vierstappenplan

Gesprek binnen het team

Grip op werkdruk begint bij een open gesprek binnen je team. Start met het bespreken van hetgeen werkdruk veroorzaakt. Met behulp van de werkbelevingsmonitor kun je in beeld brengen wat jouw team bezig houdt.  Samen met je team kies je wat je als eerste oppakt en ga je werken aan de gekozen oplossing. Je kunt bijvoorbeeld investeren in extra ondersteuning, door de inzet van een vakleerkracht of conciërge. Maar ook het formeren van kleinere klassen of investeren in ICT kan lonen.

Werkdruk of werkstress?

Wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress? Bij werkdruk ervaart iemand een disbalans tussen de eisen die je werkt stelt en de mogelijkheden om daaraan te voldoen. Je krijgt je werk bijvoorbeeld niet op tijd af, of kunt niet de gevraagde kwaliteit leveren. Werkstress verwijst naar iemands (gezondheids)toestand. Een aanhoudende werkdruk kan leiden tot werkstress.

Meer uitleg

Er zijn verschillende modellen die inzicht geven in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van werkdruk en werkstress. Bekijk het overzicht hiervan in het theoretisch kader.