Analyseren

Stap 1: waar komt de werkdruk vandaan?

Werkdruk ontstaat door een disbalans tussen de eisen die het werk stelt (taakeisen) en de mogelijkheden om het werk goed uit te voeren (regelmogelijkheden). In het theoretisch kader lees je meer over het ontstaan van werkdruk.

Methodes voor analyse

Er zijn verschillende methodes om werkdruk te analyseren:

Volgende stap: bespreken