Werkbelevingsmonitor PO

In deze tijd is behoud van leraren en onderwijsondersteunend personeel belangrijk. Om medewerkers duurzaam voor het onderwijs te behouden, is het van belang dat zij gezond en met plezier werken. Wil jij als school of schoolbestuur inzicht krijgen in de vitaliteit en inzetbaarheid van jouw medewerkers? Dat kan met de Werkbelevingsmonitor PO van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf).

Voor en door het onderwijs

Met de uitkomsten van de Werkbelevingsmonitor PO weet je als bestuur of schoolleider beter hoe jouw medewerkers het werk beleven of ervaren. Daarmee kun je het werk op jouw school, of scholen, aantrekkelijker maken. De Werkbelevingsmonitor PO is speciaal ontwikkeld om de werkbeleving van werknemers in het primair onderwijs te meten. Medewerkers uit het po zijn betrokken bij de ontwikkeling zodat het onderzoeksinstrument zoveel mogelijk aansluit bij hun werkzaamheden en behoeften. Je kunt dit digitale instrument kosteloos gebruiken in het schooljaar 2021-2022.

Hoe werkt de Werkbelevingsmonitor PO?

Het invullen van het instrument kost ongeveer 30 minuten. Medewerkers kunnen zelf bepalen welke belevingsaspecten van hun werk ze willen beoordelen. Ook kunnen ze kiezen welke vragen ze beantwoorden en welke niet. Dat is vrij uniek in vergelijking met andere tools. Zo kunnen deelnemers zelf bepalen hoe lang ze over het invullen van de monitor doen.

Werkbelevingsrapportage

De resultaten uit de Werkbelevingsmonitor PO geven inzicht in hoe je medewerkers gemotiveerd, betrokken, productief en vitaal aan het werk houdt. Ook biedt de rapportage aanknopingspunten om de aantrekkelijkheid van het werken in het po te vergroten.

Instrument testen?

In schooljaar 2021-2022 testen we instrument samen met basisscholen. Met de feedback van alle deelnemende scholen en schoolbesturen verbeteren we het instrument verder voordat we deze sectorbreed uitzetten. De uitkomsten blijven anoniem.

Deelname kost je als school(bestuur) niets. Je ontvangt voor alle scholen binnen jouw bestuur toegang tot de Werkbelevingsmonitor PO en krijgt begeleiding van een ervaren adviseur van VfPf. Omdat je ook op bestuursniveau handvatten krijgt aangereikt, biedt het meerwaarde om als bestuur mee te doen. Wij voeren dan zowel op school- als op bestuursniveau de gesprekken over de uitkomsten van de werkbelevingsmonitor.

Meld je aan om de Werkbelevingsmonitor te testen

Je kunt je aanmelden om de Werkbelevingsmonitor PO te testen via info@werkbelevingsmonitorpo.nl, of neem contact op met:

Eelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit VfPf
E. eelke.solle@vfpf.nl
T. 06 22 77 87 94

Meer informatie

Het Arbeidsmarktplatform PO gaat de anonieme uitkomsten van de werkbelevingsmonitor gebruiken voor het maken van analyses op sectorniveau. Neem voor meer informatie hierover contact op met:

Tiny Rompen, projectleider Werkbelevingsmonitor PO
E. t.rompen@caop.nl
T. 06 22 65 26 23

Ben je geïnteresseerd om het instrument te testen, maar wil je liever eerst wat meer informatie? De adviseurs Arbeid en Vitaliteit van VfPf kunnen een digitale presentatie verzorgen, waarin zij naast de vraagstelling ook het dashboard met onderzoeksresultaten toelichten. Zo krijg je een goed beeld van wat de monitor je oplevert.