Blog: Benut het team bij aanpak van werkdruk

Door Ellen Feller, procesbegeleider Samenwerken aan werkdruk in het primair onderwijs

Natuurlijk zijn er veel werkgewoontes en vaardigheden die u zelf kunt oppakken om de werkdruk te verlagen en uw werkplezier te vergroten. Maar er zijn ook zaken waar u met elkaar in het team de schouders onder moet zetten. In een goed functionerend team blijkt werkdruk minder problemen op te leveren. Dit komt omdat in zo’n team leerkrachten onderling om hulp durven te vragen, elkaar opvangen bij piekbelasting en continue leren van elkaar. Sociale steun van collega’s is van groot belang om minder last te ervaren van de werkdruk op school.

Teamoverleg

Bouwvergaderingen, personeelsoverleg, plenaire zorgvergaderingen, MR-vergaderingen, individueel werkoverleg. Overleg is nodig om ontwikkelingen te volgen, af te stemmen en ideeën uit te wisselen. Maar vaak blijken vergaderingen voor leerkrachten energievreters.

Bijna alle pilotscholen in het project ‘Samenwerken aan werkdruk’ noemen het verbeteren van het teamoverleg als speerpunt in hun strijd tegen werkdruk. Een van de scholen die hier serieus werk van maakt is de Openbare basisschool Princes Catharina-Amalia in Den Haag.

Nooit meer vergaderen

‘Anderhalf jaar geleden kozen we als school er voor om de teamvergaderingen te schrappen, aldus Raphaëla Huijts-van Onna, adjunct-directeur op de Prinses Catharina-Amalia. We merkten dat deze vergaderingen de collega’s veel tijd en energie kost en te weinig oplevert. Daarvoor in de plaats organiseren we nu om de twee weken een teamoverleg. Zo’n teamoverleg duurt een half uur en we behandelen maximaal twee onderwerpen. We werken altijd met actieve werkvormen. Aan het begin van het jaar kiest een leerkracht aan welke teamoverleggen hij of zij deelneemt en schrijft zich daar dan vervolgens op in. De norm-jaartaak en eigen interesses zijn daarbij het uitgangspunt. We overleggen staand. Dan is iedereen actiever betrokken. De afspraken worden vastgelegd in een map op notulenformulieren en op een geeltje die we op de datamuur plakken. Zo zijn collega’s die niet bij het teamoverleg aanwezig waren, toch goed geïnformeerd.

Ideeën, acties en beslissingen

Raphaëla: we werken nu anderhalf jaar op deze manier en het team is enthousiast. Het blijkt dat er veel thema’s aangedragen worden door de leerkrachten zelf, mensen goed met hun aandacht bij het teamoverleg zijn en dat we snel tot ideeën, acties en beslissingen komen.’

Volle aandacht gericht op gezamenlijk resultaat

Efficiënt en effectief overleg is voor goed functionerende teams een voorwaarde. Met een aantal eenvoudig toe te passen tips haalt u meer uit uw overleg.

  1. Laat deelnemers aan de vergadering bij de start op twee flappen schrijven: ‘Wat kom ik hier brengen’ en ‘Wat kom ik hier halen’. Dit is een goede manier om verwachtingen te managen en vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.
  2. Beweeg tussen agendapunten door. Bewegen creëert ruimte voor nieuwe ideeën.
  3. Start een agendapunt steeds met 30 seconden stilte. Dit zorgt ervoor dat er echt ruimte ontstaat om een punt te overdenken voordat u er met elkaar over in gesprek gaat.
  4. Breng per agendapunt een vaste structuur aan, de structuur van B.O.B.A.
    Dit komt uit de crisisbeheersing en betekent dat je per agendapunt een vaste structuur doorloopt van Beeldvorming (wat is er aan de hand), via Oordeelsvorming (wat vinden we daarvan) en Besluitvorming (wat willen we) naar Acties (wat gaan we doen).
  5. Wissel van stoel. Om te voorkomen dat je in patronen komt vast te zitten is een simpele oplossing te wisselen van stoel. Neem u voor om ieder overleg op een andere plek plaats te nemen en kijk wat dit u oplevert.

Hebt u zelf tips?

Hoe benut u teams bij de aanpak van werkdruk?
Deel uw tips via info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.