Blog: Top 5 werkdruk verlagen bij tienminutengesprekken

Energievreter te lijf: top 5 werkdruk verlagen bij tienminutengesprekken

Een blog van Ellen Feller

Het schooljaar begint meteen met één van de meest genoemde energievreters voor leerkrachten: de tienminutengesprekken met ouders. Waarom ervaren leerkrachten tienminutengesprekken als werkdruk verhogend?

Tienminutengesprekken als energievreter

Tijdens de pilot Samenwerken aan werkdruk krijg ik als procesbegeleider op de deelnemende scholen verschillende antwoorden waarom tienminutengesprekken zo’n energievreter kunnen zijn. De ene leerkracht antwoordt: ‘Ik heb te weinig tijd voor een goede voorbereiding en daarom loop ik in de gesprekken achter de feiten aan’. De ander vertelt: ‘Ouders weiden soms lang uit en daardoor duren de gesprekken langer dan ik had gepland’. ‘Het administreren van de gesprekken loopt bij mij uit de hand’, zegt weer een ander. En: ‘Voor mij is het zwaarste dat ik de gesprekken ’s avonds, na een werkdag moet voeren.’

Tienminutengesprekken als energiegever

Geeft de ene helft van de leerkrachten aan dat tienminutengesprekken vooral energie vreten, de andere helft geeft juist aan dat de contacten met ouders hun vooral energie geeft. Dat blijkt uit de nulmeting op de pilotscholen die TNO uitvoerde. De geluiden op de vraag ‘Wanneer geven de tienminutengesprekken je wél energie’? zijn als volgt:

  • ‘Ik vind het leuk om als leerkracht met de ouders inzichten te delen. Soms zijn die door de ouders minder makkelijk te ontdekken’
  • ‘Het is voor mij het moment om mijn kennis met ouders en opvoeders te delen. Je kunt echt in gesprek over de ontwikkeling van hun kind’
  • ‘Ouders zie ik als experts van hun kind. Dat betekent soms dat ik door het oudergesprek als leerkracht mijn eigen visie bijstel’.

Top 5 werkdruk verlagen bij tienminutengesprekken

De leerkrachten van de pilotschool stellen de volgende top-vijf samen om zo min mogelijk werkdruk te ervaren wanneer zij tienminutengesprekken voeren:

  1. We bedenken voorafgaand aan het gesprek het doel van het gesprek en houden dit tijdens het gesprek goed voor ogen. Aan het begin van het gesprek bespreken we het doel met de ouders.
  2. Tien minuten zijn zo voorbij. We komen daarom goed voorbereid aan de start en zo snel mogelijk tot de kern.
  3. Collega’s die samen een klas draaien, spreken af wie van de twee voor de ouders het eerste aanspreekpunt is. Dit is dan ook gelijk degene die de oudergesprekken voert.
  4. De gesprekken bereidt het duo natuurlijk wel samen goed voor.
  5. We verwerken de aantekeningen en actiepunten direct na het gesprek. Dan zit het nog vers in het hoofd en maak je makkelijker bondige aantekeningen. Ieder plant hiervoor tijd in.
  6. We bespreken in de hectiek van een tienminutengesprek sowieso geen grote problemen. Hiervoor plannen we een aparte afspraak in.

Hoe verlaagt u de werkdruk rondom tienminutengesprekken op uw school? Ik ben erg benieuwd hoe andere scholen dit aanpakken! Deel uw tips via info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.