Blog: Werkdruk aanpakken, de leerkracht aan zet

blog van Ellen Feller, procesbegeleider Samenwerken aan werkdruk

Geen twee mensen zijn hetzelfde. Daarom moet je, als je werkdruk aan wilt pakken, eerst je eigen ‘gebruiksaanwijzing’ kennen en daar naar handelen. Waar draait het verder om bij vermindering van werkdruk? Het gaat om de combinatie van:

 • de werkdrukverhogende factoren verminderen, zoals taakeisen in de context van het werk (bijvoorbeeld onduidelijke taken of veel taakonderbrekingen) en taakeisen van de werkinhoud (bijvoorbeeld continue tijdsdruk en emotionele belasting);
 • de hulpbronnen versterken, in de vorm van regelmogelijkheden (bijvoorbeeld steun van de leidinggevende en functionele steun van de collega’s.)

De Regenboog in Woerden is een van de pilotscholen die ik (namens het Arbeidsmarktplatform PO) begeleid in het project Samenwerken aan werkdruk. De projectgroep Werkdruk van De Regenboog constateert dat, ondanks de vele in de school getroffen organisatorische maatregelen, de beleving van de werkdruk onder leerkrachten onverminderd hoog blijft. Conclusie: je kunt nog zoveel organisatorische maatregelen doorvoeren, maar dat zet geen zoden aan de dijk als de individuele leerkrachten niet veranderen.

De centrale vraag werd toen: Hoe kunnen we het eigenaarschap van het werken aan werkdruk bij leerkrachten bevorderen? Daarvoor bedacht de projectgroep een plan.

Kaartje aan jezelf

De kern van het plan is: alle collega’s krijgen de vraag een ansichtkaart aan zichzelf te schrijven. Daarop formuleren ze het antwoord op deze drie vragen:

 1. Welke keuzes heb je het afgelopen halfjaar anders gemaakt om minder werkdruk te ervaren?
 2. Waar ben je trots op, in de aanpak van je eigen werkdruk?
 3. Welke uitdaging en welk voornemen ga je in de eerste maanden van 2017 zelf aanpakken om je werkdruk te verminderen?

De leerkrachten delen hun voornemens vervolgens met de collega’s en stellen elkaar daarbij kritische vragen:

 • Is het voornemen concreet genoeg?
 • Is het duidelijk wat het voornemen voor de ervaren werkdruk gaat opleveren?
 • Past het voornemen bij je eigen ‘gebruiksaanwijzing’?

Door de voornemens hardop uit te spreken, worden ze minder vrijblijvend. Zo voelen de collega’s zich eerder gebonden om daadwerkelijk werk te maken van hun eigen voornemens. Ook kunnen ze elkaar feedback geven bij de uitvoering van de voornemens.

De werkgroep heeft de ansichtkaarten deze maand naar de huisadressen van de collega’s gestuurd, zodat zij op een inspirerende manier worden herinnerd aan hun eigen voornemens. Als dat geen mooi begin is van het nieuwe jaar!

Zelf aan zet

Jezelf managen om je werkdruk in toom te houden, daar ligt een belangrijke ingang om het veelkoppige vraagstuk ‘werkdruk’ op te lossen. Enkele van de mogelijkheden om je eigen werkdruk te verlagen, zijn:

 • grenzen stellen;
 • keuzes maken;
 • de beschikbare tijd per klus vooraf vaststellen;
 • zaken standaardiseren.

Hoe verlaagt u de werkdruk bij u op school? Deel uw tips via info@arbeidsmarktplatformpo.nl

Bericht

Heb jij een vraag?

Is iets niet helemaal duidelijk of kan je iets niet vinden. Neem contact met ons op via de contactpagina.