Werkbelevingsmonitor PO

Werkbelevingsmonitor PO

In een tijd waar veel scholen te maken hebben met een hoge werkdruk, een relatief hoge uitstroom van startende leraren en een oplopend lerarentekort, is aandacht voor het behoud van leraren en onderwijsondersteund personeel belangrijk. Wil jij als school of schoolbestuur inzicht krijgen in de vitaliteit en inzetbaarheid van jouw medewerkers? Dat kan met de Werkbelevingsmonitor PO. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft dit digitale instrument samen met het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) ontwikkeld.

Met de uitkomsten van de Werkbelevingsmonitor PO kun je de aantrekkelijkheid van het werken in het primair onderwijs vergroten, omdat je als bestuur of schoolleider beter weet hoe medewerkers over het werk denken. Ook in het schooljaar 2021-2022 kun je je als school(bestuur) aanmelden om het instrument kosteloos te gebruiken. Werktevredenheid en een positieve werkbeleving zorgen immers voor energie en vitaliteit in het werk.

Voor en door het onderwijs

Om medewerkers duurzaam voor het onderwijs te behouden, is het van belang dat zij gezond en met plezier aan het werk gaan. De Werkbelevingsmonitor PO is speciaal ontwikkeld om de werkbeleving van werknemers in het primair onderwijs te meten. Medewerkers uit het po zijn betrokken bij de ontwikkeling zodat het onderzoeksinstrument zoveel mogelijk aansluit bij hun werkzaamheden en behoeften.

Hoe werkt de Werkbelevingsmonitor PO?

Het invullen van het instrument kost ongeveer 30 minuten. Medewerkers kunnen zelf bepalen welke belevingsaspecten van hun werk ze willen beoordelen. Ook kunnen ze kiezen welke vragen ze beantwoorden en welke niet. Dat is vrij uniek in vergelijking met andere tools. Zo kunnen deelnemers zelf bepalen hoe lang ze over het invullen van de monitor doen.

Werkbelevingsrapportage

De resultaten uit de Werkbelevingsmonitor PO geven inzicht in hoe je medewerkers gemotiveerd, betrokken, productief en vitaal aan het werk houdt. Ook biedt de rapportage aanknopingspunten om de aantrekkelijkheid van het werken in het po te vergroten. Besturen en schoolleiders weten namelijk beter hoe medewerkers over hun werk denken en wat zij nodig hebben optimaal te kunnen functioneren.

Interesse om mee te doen aan de pilot?

In deze fase zijn we op zoek naar scholen uit het primair onderwijs die het instrument in schooljaar 2021-2022 willen testen. Daarom bieden we de Werkbelevingsmonitor tijdelijk kosteloos aan. Met de feedback van alle deelnemende scholen en schoolbesturen kunnen we het instrument nog verder verbeteren voordat we deze sectorbreed uitzetten.

Deelname kost je als school(bestuur) dus niets. Je ontvang voor alle scholen binnen jouw bestuur de Werkbelevingsmonitor PO en krijgt begeleiding van een ervaren adviseur van VfPf. Omdat je ook op bestuursniveau handvatten krijgt aangereikt, biedt het meerwaarde om als bestuur mee te doen. Wij voeren dan zowel op school- als op bestuursniveau de gesprekken over de uitkomsten van de werkbelevingsmonitor.

Aan de slag met de werkbeleving van jouw medewerkers?

Wil je ook serieus aan de slag met de werkbeleving van jouw medewerkers? Meld je dan snel aan om de Werkbelevingsmonitor PO te testen. Dit kan via info@werkbelevingsmonitorpo.nl of neem contact op met:

Eelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit VfPf
E. eelke.solle@vfpf.nl
T. 06 22 77 87 94

Het Arbeidsmarktplatform PO gaat de anonieme uitkomsten van de werkbelevingsmonitor gebruiken voor het maken van analyses op sectorniveau. Neem  voor meer informatie hierover contact op met:

Tiny Rompen, projectleider Werkbelevingsmonitor PO
E. t.rompen@caop.nl
T. 06 22 65 26 23

Ben je geïnteresseerd, maar wil je liever eerst wat meer informatie? De adviseurs Arbeid en Vitaliteit van VfPf kunnen een digitale presentatie verzorgen, waarin zij naast de vraagstelling ook het dashboard met onderzoeksresultaten toelichten. Zo krijg je een goed beeld van wat de monitor je oplevert.