Pilotfase Werkbelevingsmonitor PO

Pilotfase Werkbelevingsmonitor PO

Om de werkbeleving van werknemers in het primair onderwijs te meten, heeft Arbeidsmarktplatform PO samen met het Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) een Werkbelevingsmonitor PO ontwikkeld. De monitor is ontwikkeld voor en samen met medewerkers in het PO. Met de uitkomsten van de Werkbelevingsmonitor PO kunnen we de aantrekkelijkheid van het werken in het PO vergroten, omdat je als directie of schoolleider beter weet hoe je medewerkers over het werk denken.

Het belang van werkbeleving

Hoe een medewerker het werk beleeft, is belangrijk. De meeste werknemers functioneren het best en beleven het meeste plezier aan hun werk als er evenwicht is tussen de eisen die aan hen gesteld worden en hun belastbaarheid. Bij eisen kun je denken aan werktempo en complexiteit. Belastbaarheid gaat bijvoorbeeld over veerkracht, regelmogelijkheden en de steun vanuit hun werkomgeving. Werktevredenheid en een positieve werkbeleving zorgen voor energie en vitaliteit in het werk.

Wat is de Werkbelevingsmonitor PO?

De Werkbelevingsmonitor PO is een digitaal instrument en biedt inzichten in wat onderwijspersoneel drijft in het werk. Ook biedt de monitor inzicht in hoe medewerkers daarin optimaal gefaciliteerd kunnen worden door school, bestuur en sector.

Hoe werkt de Werkbelevingsmonitor PO?

Het invullen van het instrument kost enkele minuten. Medewerkers kunnen zelf bepalen welke belevingsaspecten van hun werk ze willen beoordelen. Ook kunnen ze kiezen welke vragen ze beantwoorden en welke niet. Zo kunnen deelnemers zelf bepalen hoe lang ze over het invullen van de monitor doen.

Werkbelevingsrapportage

De verbanden tussen alle werkbelevingsaspecten komen in de rapportage duidelijk naar voren. Ook biedt de rapportage aanknopingspunten op team-, bestuur- en sectorniveau. Bijvoorbeeld om beleid te ontwikkelen of om binnen het team het gesprek aan te gaan over wat goed is en wat behouden moet blijven en wat anders zou kunnen.

Ontwikkeling instrument samen met de sector

Om de Werkbelevingsmonitor PO optimaal te laten aansluiten op de werkzaamheden en behoeften van personeel binnen het PO, heeft onderzoeksbureau Kantell zo’n 50 diepte-interviews gehouden met medewerkers uit verschillende beroepsgroepen binnen het PO. Denk aan schoolleiders, leerkrachten en IB’ers. Op basis daarvan zijn de vragen samengesteld en is het instrument gebouwd.

Interesse om mee te doen als pilot?

Om het instrument te testen, zijn we op zoek naar scholen uit het primair onderwijs. Met de feedback uit de pilots kunnen we het instrument nog verbeteren voordat we deze sectorbreed uitzetten. Scholen die meedoen aan de pilot ontvangen als dank een gratis workshop van de adviseurs van VfPf, passend bij de behoefte van het schoolteam.

Deelnemen aan de pilot?

Heb je vragen of wil je je school aanmelden voor de pilot? Stuur een mail naar info@werkbelevingsmonitorpo.nl of neem contact op met:

Eelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit VfPf
E. eelke.solle@vfpf.nl
T. 06 22 77 87 94 
of
Tiny Rompen, adviseur Arbeidsmarktplatform PO
E. t.rompen@caop.nl
T. 06 22652623

En dan die naam…

‘Werkbelevingsmonitor PO’ is de werktitel van het instrument. Weet jij een betere naam? Laat het ons weten en maak kans op een heerlijke taart voor je team!