Het onderwijs instromen

Meer zij-instromers voor de klas. Dat is een van de vaak genoemde oplossingen om het lerarentekort in het primair onderwijs terug te dringen. Zij-instromers kunnen ook nog eens een verrijking zijn voor uw school, door de kennis en ervaring die ze meenemen vanuit hun vorige beroep. Hoe werf je zij-instromers? Welke groepen zij-instromers zijn er en welke begeleiding hebben zij nodig? Welke mogelijkheden zijn er voor hun aanstelling en opleiding? En hoe zit het met bevoegdheid en subsidies?

‘Zij-instromer’ is een breed begrip. Afhankelijk van hun achtergrond kunnen zij-instromers op verschillende manieren instromen in het basisonderwijs. Daarom onderscheiden we 5 groepen:

 • Zij-instromers in beroep
  Een ‘zij-instromer in het beroep’ heeft een hbo – of wo-diploma en  kan na een assessment een werken-leren traject van maximaal 2 jaar volgen, waarbij zij direct als onbevoegd docent werkt en betaald wordt. Dit traject wordt financieel ondersteund door de zij-instroom subsidieregeling.
 • Verkorte deeltijders (HBO/WO)
  Iedereen met een hbo- of wo-diploma kan een verkorte deeltijdopleiding volgen aan de pabo. Bij deze opleiding kunnen kandidaten in ongeveer 2 jaar hun bevoegdheid halen. Daarnaast mogen ze al (begeleid) aan de slag in het primair onderwijs als bijvoorbeeld onderwijsondersteuner. Vanaf 2019 is het ook mogelijk om na ongeveer een half jaar studie in de verkorte deeltijd als onbevoegd docent voor de klas te werken tot de opleiding is afgerond.
 • Herintreders
  Herintreders zijn kandidaten met een pabo-diploma die op dit moment niet in het primair onderwijs werken. Als je herintreders aantrekt, kun je gebruik maken van de tegemoetkoming herintreders primair onderwijs. Met deze tegemoetkoming van 2500 euro kun je de herintreder een opfriscursus of extra begeleiding aanbieden.
 • Afgestudeerden pedagogiek en onderwijskunde
  Met een verwant hbo- of wo-diploma, zoals pedagogiek en onderwijskunde, kunnen kandidaten door vrijstellingen voor bepaalde vakken vaak in nog minder dan twee jaar hun bevoegdheid halen. Ze volgen de opleiding in deeltijd en mogen daarnaast meteen aan de slag.
 • Onderwijsassistenten
  Onderwijsassistenten kunnen in een deeltijdopleiding van vier jaar hun diploma behalen.

Merel van Vroonhoven over haar stap naar het onderwijs

Merel van Vroonhoven gaf haar topbaan als bestuursvoorzitter van financiële waakhond AFM op om leraar in het speciaal onderwijs te worden. In de video vertelt Merel wat haar angsten waren om de overstap naar het onderwijs te maken en waarom zij de keuze voor het speciaal onderwijs heeft gemaakt.

‘Ik heb best wel slapeloze nachten gehad om deze stap te maken voordat ik deze keuze maakte. Lukt het financieel, kan ik de overstap om weer leerling te zijn wel aan?
Belangrijk uitgangspunt is voor mij altijd geweest dat dat ik betekenisvol kan zijn en doet er dan niet toe hoe andere mensen hierover denken. Als je warm gevoel krijgt bij het onderwijs dan is mijn advies om vooral ervaring op te gaan doen in de praktijk’.

 


Zij-instromers 360 graden in beeld

In het project zij-instromers 360 graden in beeld verzamelen we ervaringen, aandachtspunten en tips. Hiermee kan jouw bestuur of school zorgen voor een succesvolle instroom van zij-instromers.

Door het toenemend lerarentekort trekken steeds meer scholen zij-instromers aan. In het project Zij-instromers 360 graden in beeld verzamelen we ervaringen, aandachtspunten en tips. Hiermee kan jouw bestuur of school zorgen voor een succesvolle instroom van zij-instromers.


Ervaringen uit zij-instroomtrajecten

We volgden projecten van regionale samenwerkingsverbanden die zij-instroom bevorderen met subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO en OCW.

Zij-instroom en regionale samenwerking

De opbrengsten en ervaringen uit de projecten hebben wij gebundeld in de publicaties die je onderaan deze pagina vindt. Er is aandacht voor succesfactoren en aandachtspunten bij werving, opleiding en begeleiding.

Zij-instromer Iris Duininck werkt als leerkracht van groep 7 op OBS Overvecht. In deze video vertelt ze waarom ze zij-instromer is geworden en wat haar ervaringen zijn.

Iris wordt als zij-instromer begeleid door een collega, de schoolopleider, een personeelsadviseur en een docent van de opleiding. In de video hieronder vertellen deze personen wat ze belangrijk vinden bij de begeleiding van zij-instromers.

Werving en selectie zij-instromers (1)

Van geïnteresseerde tot zij-instromer: de kandidaten die je werft doorlopen 6 verschillende fases voor zij een aanstelling kunnen krijgen. Welke fases dat zijn, ziet je in deze trechter

Downloads

Zij-instroom 360 graden in beeld (4)

De belangrijkste opbrengsten, aandachtspunten en succesfactoren per doelgroep: zij-instromers, hun collega’s, schoolleiders, bestuurders en opleiders van het project in kaart gebracht

Downloads

Aan de slag voor de klas (1)

Aan de slag voor de klas | Convenant werkgelegenheidsbeleid tussen financiële sector en onderwijssector

Downloads