Samenwerken met het bedrijfsleven

Werkgevers uit het onderwijs en de financiële sector slaan de handen ineen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden hiervoor op 11 februari in Utrecht het convenant ‘Aan de slag voor de klas’.

Tekorten en overschotten beperken

De komende jaren worden landelijk grote personeelstekorten verwacht in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de financiële sector ontstaan juist grote overschotten aan personeel. Door samen te werken willen de partijen zowel werknemers uit de financiële sector een nieuw carrièreperspectief bieden als bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Het ministerie van OCW stimuleert en ondersteunt deze samenwerking via de stimuleringsregeling regionale aanpak en de subsidieregeling voor zijinstromers.

Overstap op maat

Volgens de afspraken in het convenant komt er binnen financiële instellingen meer voorlichting over werken in het onderwijs. Geïnteresseerde werknemers kunnen in een oriëntatietraject onderzoeken of zij geschikt zijn voor een (hybride) baan voor de klas. Komen ze door de selectie, dan kunnen ze een opleidingstraject op maat volgen.

Invulling convenant in de regio

Doorslaggevend voor het succes van het convenant is de regionale uitwerking van de afspraken. Schoolbesturen, financiële instellingen, lerarenopleidingen en intermediairs als het UWV of Regionale Transfercentra zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is een handreiking ontwikkeld die hen helpt op regionaal niveau afspraken te maken en acties uit te voeren. De handreiking is gebaseerd op eerdere ervaringen met van-werk-naar-werktrajecten naar het onderwijs.

Voor de regionale invulling van het convenant kunnen partijen gebruikmaken van de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Voor informatie en advies hierover kun je terecht bij de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO. Zij helpen graag en kunnen je eventueel in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen bij jou in de buurt.

 

Meer informatie
Het convenant Aan de slag voor de klas (2)

Het convenant is door alle partijen ondertekend. Bij dit convenant zit als bijlage de handreiking voor de regionale uitwerking van de afspraken.

Downloads