Het Arbeidsmarktplatform po

Onze missie en kernwaarden

Over ons

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. En is kennismakelaar voor scholen in het primair onderwijs bij hun arbeidsmarkt- en HR-beleid. De behoefte van de sector staat daarbij centraal. Het platform onderhoudt daartoe een intensieve dialoog met het onderwijsveld en de regio’s. Het Arbeidsmarktplatform is initiatiefrijk en aanjagend en is een betrouwbare partner voor de sector. De instrumenten die ingezet worden leiden tot een concreet en duurzaam, regionaal ingestoken, arbeidsmarktbeleid.

Het platform is kennismakelaar voor de besturen en de regio’s op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt, waarbij de arbeidsmarktthema’s leidend zijn. Het platform is neutraal, en kijkt naar welke middelen wel en niet werken om kwaliteit en kwantiteit op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast is ook ruimte om controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken. Het platform werkt, waar nodig en gewenst, samen met andere partijen en fondsen. Het bundelt beleidsinitiatieven op de relevante thema’s en verbindt deze aan de juiste partijen.

Kernwaarden

  • vraaggestuurd
  • proactief
  • neutraal
  • betrouwbaar
  • verbindend

Doelgroep

Arbeidsmarktplatform PO is het platform van de PO sector en is er voor iedereen in het primair onderwijs. De doelgroepen van het Arbeidsmarktplatform zijn werknemers en werkgevers in het PO, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, onderwijsondersteuners en HRM/Arbo functionarissen, leden van de P(G)MR, de landelijke sociale partners en de regiobestuurders van vakbonden.

Het platform is opgericht om de doelgroepen te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt- en personeelsbeleid in het primair onderwijs. Daarnaast faciliteert het activiteiten en projecten en ondersteunt het projecten die vanuit de sector zelf zijn geformuleerd.

Deelnemende partijen

Het Arbeidsmarktplatform PO is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (PO-Raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het bestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. De bestuursleden hebben elk verschillende arbeidsmarktthema’s waar het Arbeidsmarktplatform zich op richt onder hun hoede genomen.

Onze bestuursleden

Secretariaat

Rebecca Schoon, Secretaris
Rebecca Schoon, Secretaris