Het Arbeidsmarktplatform po

Onze missie en kernwaarden

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. De sociale partners in de sector, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, willen bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind. We dragen bij aan het creëren van de optimale omstandigheden waarbinnen iedereen in het po haar of zijn werk kan doen. Dat doen we door:

 • Kennis en kunde van de arbeidsmarkt en de professionele werkomgeving in het po op te halen en te verspreiden in de sector.
 • Het creëren van een aantrekkelijke arbeidsmarkt in het po: voldoende gekwalificeerd personeel, loopbaankansen, werkdrukvermindering/balans, positief imago van het beroep.
 • Het versterken van professionele schoolorganisaties: teamvorming, professionele cultuur en dialoog, strategisch HR-beleid en stimulering van blijvende ontwikkeling.

De kracht van het Arbeidsmarktplatform PO is:

 • Kennisdeling
  We zorgen voor up-to-date arbeidsmarktcijfers, zowel landelijk als regionaal. Met onderzoek sluiten we aan bij de praktijk en geven ruimte aan proeftuinen.
 • Regionale samenwerking
  We ondersteunen samenwerking tussen schoolbesturen, opleidingen en andere stakeholders die samen duurzaam regionale vraagstukken willen aanpakken.
 • Verbinden
  We dragen actief bij aan het ontwikkelen van vertrouwen tussen partners in de regio. We verbinden praktijk aan kennis en vice versa.
 • Aanjagen
  We halen good practices op en jagen gewenste ontwikkelingen aan. Kennis van gebleken effectieve aanpakken delen we met de sector, onze partners en stakeholders.

Kernwaarden

De vier belangrijkste kernwaarden van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs zijn:

 • Verbindend
 • Innovatief
 • Onafhankelijk
 • Optimistisch

Doelgroep

Arbeidsmarktplatform PO is er voor iedereen in het primair onderwijs. Met onze activiteiten richten we ons zoveel mogelijk op het versterken van de professionele organisaties. De doelgroepen van het Arbeidsmarktplatform zijn werkgevers en werknemers in het primair onderwijs, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, HRM en arbo-functionarissen, leden van de P(G)MR, leraren en onderwijsondersteuners en de landelijke sociale partners en regiobestuurders van vakbonden.

Deelnemende partijen

Het Arbeidsmarktplatform PO is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (PO-Raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het bestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. De bestuursleden hebben elk verschillende arbeidsmarktthema’s waar het Arbeidsmarktplatform zich op richt onder hun hoede genomen.

Onze bestuursleden

Secretariaat

Mariska Stuivenberg, Secretaris