Aanpakken

Stap 3 Aanpakken: hoe kun je werkdruk effectief aanpakken?

Heb je meer zicht op waar en hoe werkdruk binnen jouw school ontstaat? En is er een plan gemaakt (zie stap Analyseren en Bespreken)? Dan kun je aan de slag met de uitvoering.

Werkdruk is een ingewikkeld probleem. Om het overzichtelijk te maken, kun je het aanpakken als een project. Bij een projectmatige aanpak horen een plan, een werkgroep, een startmoment, een projectleider en een (interne) opdrachtgever. Schoolleiders/bestuurders hebben een belangrijke rol in de aanpak van werkdruk.

Een goed plan bevat minimaal de volgende onderdelen:

  • Tijdsplanning: welke activiteiten worden wanneer uitgevoerd ?
  • Taakverdeling: wie is waarvoor verantwoordelijk bij de uitvoering?
  • Middelen: welke middelen (zoals budget en menskracht) zijn beschikbaar?

De coördinatie van het plan van aanpak kan het beste worden ondergebracht bij een persoon of projectgroep. Zijn de taken en bevoegdheden voor iedereen vooraf duidelijk? Dan is de kans op concrete resultaten het grootst.

Aan de slag

Kies de methode die het beste bij jouw team past.

  • Met het format werkplan ‘Samen werken aan werkdruk’ (van het Arbeidsmarktplatform PO) kun je meteen aan de slag met een aanpak. Vul het format in en gebruik het voorbeeld met toelichting om te zien hoe je dat kunt doen.
  • Ook het stappenplan Werkdruk van TNO helpt je op weg met een aanpak.
  • Verminder regeldruk. Welke regels kun je schrappen? Lees het in de handreiking ‘Ruimte in regels’ van de Inspectie van het Onderwijs.

Aan de hand van jullie bevindingen, kun je het plan van aanpak vervolgens evalueren en bijstellen.

Tips

  • Verminder werkdruk bij 10-minuten gesprekken. Vijf tips die je kunt toepassen bij je volgende gesprekken.
  • Gebruik je ICT in de klas? Dan hoef je als leerkracht echt niet alles zelf te weten. Maak gebruik van de ICT-kennis van collega’s. En vraag gerust leerlingen of ze kunnen helpen.
  • Zet in op preventie en wacht niet tot de werkdruk te hoog is opgelopen.
  • Heb vertrouwen in elkaar en in het proces. Als directeur betekent dit soms dat je op je handen moet zitten: niet voorop lopen, maar je team volgen.

Volgende stap