Aan de slag met prognoses

Het opstellen van een strategische personeelsplanning voor jouw school of bestuur kan een uitdaging zijn. Wij helpen je op weg. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een instrument ontwikkeld waarmee regio’s en individuele schoolbesturen heel eenvoudig verschillende toekomstscenario’s maken. Met het Scenariomodel PO krijg je inzicht in jouw personeelsbehoefte en financiële ruimte. Draai zelf aan de knoppen en bereken leerlingenprognoses en formatieramingen. En ontdek hoeveel personeel je in de toekomst nodig hebt op school.

Benieuwd wat het Scenariomodel PO precies is en wat je er allemaal mee kunt? Bekijk onderstaande animatie en zie hoe het model is opgebouwd, wat de basisprognose is en wat je met de zelfgemaakte scenario’s kunt doen.

Ga aan de slag met scenario’s voor jouw school

Scenario’s voor jouw school of bestuur

Het Scenariomodel PO ondersteunt basisscholen bij het voeren van een strategisch personeelsbeleid. Met de tool krijg je inzicht in het verwachte aantal leerlingen, de bijbehorende formatie en de bekostiging voor de komende jaren (inclusief prestatiebox). Zo kun je heel makkelijk je personele formatie berekenen en hier je beleid voor de komende jaren op afstemmen. Daarnaast kun je de bevolkingsopbouw van 0-4 jarigen op wijkniveau opvragen en is het mogelijk om prognoses te differentiëren naar schoolbestuur, instelling en regio (inclusief de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs). Benieuwd wat je van de uitkomsten kunt verwachten?

Bekijk dan nu het voorbeeldrapport op basis van het Scenariomodel PO

Maak je eigen scenario’s

Met een persoonlijke inlogcode kun je zelfgemaakte scenario’s doorrekenen. Zo kun je aannames achter prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in wijken, met lokale kennis bijstellen. Werk in een afgeschermde omgeving, verwerk de meest actuele gegevens en ontwikkelingen en vergelijk het effect van je eigen aannames. Door verschillende scenario’s op te stellen, krijg je als bestuur inzicht in de toekomst van jouw school. Het grote gebruiksgemak van de online tool zit onder andere in de grafische weergave van de prognoses en de intuïtieve navigatie.

SPP-module

Strategische personeelsbeleid begint met de uitgezette koers voor de toekomst van jouw organisatie. Hoeveel personeel heb je de komende jaren nodig? En hoeveel medewerkers zijn er beschikbaar? Met de module Strategische Personeelsplanning (SPP) maak je een berekening van de formatie voor de komende jaren. Zo krijg je meer inzicht in toekomstig tekort of overschot aan beschikbare lesuren in de formatie en kun je jouw beleid hierop afstemmen.  Vanaf juni 2021 kan dit ook op regionaal niveau, samen met andere scholen en besturen. Op deze manier krijg je regionaal inzicht in toekomstige personele tekorten of overschotten en kun je hierop het beleid afstemmen.

Aan de slag met strategisch personeelsbeleid?
Lees de handreiking Strategisch personeelsbeleid

Samen met de sector ontwikkeld

Het Scenariomodel PO is vraaggericht ontwikkeld. Om aan te sluiten op de gebruikerswensen, zijn schoolleiders en schoolbestuurders nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het model. Met ingang van september 2017 kan ook het speciaal basisonderwijs gebruikmaken van het Scenariomodel PO.